Menu

Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήλθατε στις ιστοσελίδες της εταιρίας μας.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης του Δικτυακού μας Τόπου (site) polatidis.net , συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και των Όρων Χρήσης της Δικτυακής μας Κοινότητας και του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, με τους οποίους τεκμαίρεται αμάχητα ότι συμφωνείτε, εφόσον κάνετε χρήση του δικτυακού τόπου αυτού και των επιμέρους λειτουργιών του. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή την ιστοσελίδα για ενημερώσεις, καθώς ενδέχεται να τροποποιούμε, όταν χρειάζεται, τους εν λόγω Όρους Χρήσης, χωρίς προειδοποίηση και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Οι Όροι Χρήσης τίθενται σε ισχύ, αφού δημοσιευθούν. Σε περίπτωση τέτοιας τροποποίησης, η συνέχιση της χρήσης αυτού του Δικτυακού Τόπου από την πλευρά σας εκλαμβάνεται ως αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου. των Όρων Χρήσης της Δικτυακής μας Κοινότητας και των Όρων Χρήσης και Πωλήσεων του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΑΜΕΣΑ. Όλες οι αναφορές «μας», «εμάς», «εμείς», «η εταιρεία μας» ή «οι ιδιοκτήτες» στην παρούσα πολιτική και στις δηλώσεις εγγραφής θεωρείται ότι αναφέρονται στον ιστότοπo polatidis.net και στους συνεργάτες της. Οι αναφορές στους κωδικούς και στα λογότυπα των εταιρειών , είναι μόνο για αναφορά  και δεν υποδηλώνουν ή υποδεικνύουν οτι τα μέρη είναι γνήσια ανταλλακτικά αρχικού εξοπλισμού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλα τα δικαιώματα, επί όλου του υλικού και του περιεχομένου, καθώς και της εμφάνισης και μορφοποίησης, της σχεδίασης και της σύνθεσης των στοιχείων αυτού του Δικτυακού Τόπου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το περιεχόμενο των λογισμικών (είτε σε μορφή κώδικα, είτε σε αναγνώσιμη μορφή από τον κάθε χρήστη), τα ίδια τα λογισμικά που περιλαμβάνονται ή διατίθενται για φόρτωση (downloading) σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, τα κείμενα, οι συλλογές, οι απεικονίσεις, τα υποδείγματα που παρουσιάζονται σε ή διατίθενται από αυτόν τον δικτυακό τόπο αποτελούν πνευματική και / ή βιομηχανική ιδιοκτησία της polatidis.net ή αποτελούν πνευματικά και / ή βιομηχανικά δικαιώματα για τα οποία η polatidis.net έχει δικαίωμα χρήσης ή έχουν διατεθεί με τη συναίνεση και ευθύνη του κατόχου τους συγκεκριμένα για προβολή από τον εν λόγω ιστότοπο. Κατά συνέπεια συμφωνείτε:

Ότι η χρήση του συνόλου των περιεχομένων του δικτυακού αυτού τόπου και κάθε είδους κειμένων, συλλογών, απεικονίσεων ή υποδειγμάτων που προβάλλονται σε αυτόν περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς και είναι μόνον προσωπική. Μπορείτε να προβάλλετε τον παρόντα Δικτυακό Τόπο και επιτρέπεται να δημιουργήσετε αντίγραφα του υλικού σε έντυπη μορφή αποκλειστικά για δική σας, νόμιμη, προσωπική και μη εμπορική χρήση. Κάθε άλλη αντιγραφή, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη είτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, απαγορεύεται και ενδέχεται να επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
Ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το εν λόγω υλικό ή/και περιεχόμενο μόνο σύμφωνα με όσα καθορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης ή όπως έχει ρητά και εγγράφως εγκριθεί από εμάς ή τους παροχείς των αντίστοιχων αδειών χρήσης.

Ότι απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, να μεταδώσετε, να εκτελέσετε δημοσίως, να διανείμετε, να εκμεταλλευθείτε εμπορικά, να προσαρμόσετε, να μεταφράσετε, να τροποποιήσετε, να διαθέσετε σε μορφή πακέτου με άλλα στοιχεία, να συγχωνεύσετε, να κάνετε κοινή χρήση ή να καταστήσετε διαθέσιμο σε οποιοδήποτε πρόσωπο το εν λόγω υλικό ή περιεχόμενο ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα του ή να το χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς έγγραφη έγκριση από εμάς.

Ότι απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επέμβαση στα λογισμικά, κάθε είδους κείμενα, συλλογές, απεικονίσεις ή υποδείγματα.

Ότι απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του για παράνομους σκοπούς.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Ο παρών Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει ομάδες συζητήσεων, ομάδες ειδήσεων, πίνακες ανακοινώσεων, δωμάτια συνομιλίας και άλλες αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες (οι οποίες καλούνται συλλογικά “Χώροι Μηνυμάτων”). Οι χώροι αυτοί παρέχονται από εμάς στα μέλη μας για την ανταλλαγή απόψεων και την παρουσίαση ιδεών και εικόνων. Οι χώροι αυτοί διέπονται από κανόνες λειτουργίας που αναφέρονται ειδικά κατά την εγγραφή των χρηστών ως μελών και τους οποίους δηλώνουν ότι αποδέχονται τα μέλη, αλλά εμείς δεν είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε διαρκώς και ενεργά και να ελέγχουμε καθημερινά τη χρήση ή το περιεχόμενο ή το υλικό που δημοσιεύεται στους Χώρους Μηνυμάτων. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει το ενδεχόμενο στους Χώρους Μηνυμάτων μας να εκτίθεστε σε περιεχόμενο το οποίο είναι ανακριβές, δόλιο ή παραπλανητικό ή το οποίο ενδέχεται να θεωρήσετε προσβλητικό ή ανάρμοστο. Απόψεις που διατυπώνονται στους Χώρους Μηνυμάτων δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τις δικές μας και δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για αυτές. Η χρήση των Χώρων Μηνυμάτων πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Ωστόσο, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος, χωρίς να έχουμε την υποχρέωση, παρακολούθησης των Χώρων Μηνυμάτων μας και διαγραφής ή τροποποίησης περιεχομένου το οποίο, αποκλειστικά κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, συνιστά αθέμιτη χρήση τους και ενδέχεται να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε οριστικά τη χρήση από την πλευρά σας των εν λόγω υπηρεσιών ή του Δικτυακού Τόπου, εάν θεωρήσουμε ότι έχει συμβεί τέτοια κατάχρηση.

Ως μέλη των Χώρων Μηνυμάτων, συμφωνείτε με τους όρους χρήσης τους και δηλώνεται και εγγυάστε ότι οι Δημοσιεύσεις σας είναι δικά σας πρωτότυπα κείμενα, ότι δεν είναι άσεμνες, χυδαίες, προσβλητικές, κακόβουλες, ρατσιστικές, συκοφαντικές ή παράνομες με οποιονδήποτε τρόπο, ότι κανένα άλλο μέρος δεν έχει δικαιώματα επί αυτών και ότι έχει γίνει παραίτηση από τυχόν ηθικά δικαιώματα επί των Δημοσιεύσεών σας, καθώς και ότι μας παραχωρείτε δικαίωμα και άδεια χρήσης, άνευ χρέωσης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, άνευ περιορισμού, με ισχύ σε διεθνές επίπεδο, άνευ λήξης, ανέκκλητα, μη αποκλειστικά και με πλήρη δυνατότητα μεταβίβασης, εκχώρησης και παραχώρησης με υπο-άδεια, για τη χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή, εκτέλεση και προβολή των εν λόγω Δημοσιεύσεων (καθ’ ολοκληρίαν ή εν μέρει) ή/και για την ενσωμάτωσή τους σε άλλα έργα, με οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία που είναι γνωστή μέχρι τώρα ή πρόκειται να αναπτυχθεί μελλοντικά. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για τη η διατήρηση των Δημοσιεύσεών σας, καθώς ενδέχεται να διαγραφούν ή να καταστραφούν οποιαδήποτε στιγμή.

Για την πρόσβαση σε ορισμένες σελίδες του δικτυακού αυτού τόπου σας παράσχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας ενός λογαριασμού με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για την πρόσβαση στους Χώρους Μηνυμάτων και τη χρήση τους. Σε αυτή την περίπτωση, είστε υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη της αυστηρής εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας και είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός του λογαριασμού σας και με τον κωδικό πρόσβασής σας. Συμφωνείτε (α) να μας ειδοποιείτε αμέσως για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας ή για κάθε άλλη παραβίαση της ασφάλειας και (β) να μην παραλείπετε να εκτελείτε έξοδο από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε περιόδου λειτουργίας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία η οποία είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσής σας με τα παραπάνω.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Ο παρών δικτυακός τόπος παρέχεται “ως έχει” και η χρήση του από την πλευρά σας γίνεται με δική σας ευθύνη και εμείς, τα στελέχη μας, οι διευθυντές μας, οι υπάλληλοι μας, οι εντολοδόχοι μας και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι μας δεν είναι δυνατόν να παρέχουμε καμιά ρητή ή σιωπηρή εγγύηση για το περιεχόμενο και τη χρήση του δικτυακού αυτού τόπου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δεν εγγυόμαστε ότι ο δικτυακός τόπος θα είναι απαλλαγμένος από ιούς, διαθέσιμος ή ότι το περιεχόμενο του θα είναι ακριβές. Παρά το γεγονός ότι λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία του δικτυακού τόπου, αναγνωρίζετε ότι το διαδίκτυο δεν είναι ένα απολύτως ασφαλές μέσο και δεν παρέχουμε καμιά εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι οι πληροφορίες ή το υλικό το οποίο δημοσιεύετε ή μεταδίδετε μέσω του δικτυακού τόπου θα είναι ασφαλές από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση. Παρά το γεγονός ότι χαιρόμαστε να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, για την ασφάλειά σας οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σε περίπτωση μη ικανοποίησης σας από τον δικτυακό τόπο, η μονή δυνατότητα που έχετε είναι η διακοπή της χρήσης του δικτυακού τόπου.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Δεν παρέχουμε εγγυήσεις για άτομα ή εταιρείες και άλλους οργανισμούς των οποίων τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμα για πρόσβαση ή εμφάνιση μέσω ή σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ

Πρέπει να ελέγχετε πάντα την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, απευθυνόμενοι σε ανεξάρτητες αρχές πριν να ενεργήσετε σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες ή να βασιστείτε σε αυτές. Αποτελεί δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε λογισμικό ανίχνευσης ιών σε κάθε υλικό που λαμβάνεται μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου και να εξασφαλίζεται η συμβατότητα του εν λόγω λογισμικού με τον εξοπλισμό σας. Σε περίπτωση κατά την οποία μας παρέχετε πληροφορίες που σχετίζονται με τρίτα μέρη, εγγυάστε ότι έχετε λάβει τη συγκατάθεση των εν λόγω τρίτων μερών σε σχέση με την αποκάλυψη των αντίστοιχων πληροφοριών και ότι το τρίτο μέρος έχει ενημερωθεί σχετικά και συμφωνεί με τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου μας και για τους τρόπους με τους οποίους ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις εν λόγω πληροφορίες.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, εμείς, τα στελέχη μας, οι υπάλληλοί μας, οι εντολοδόχοι μας και οι συνεργάτες μας δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, κόστος ή οποιαδήποτε ζημία την οποία τυχόν υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης εκ μέρους σας αυτού του δικτυακού τόπου ή από ιό υπολογιστών ο οποίος θα μεταδοθεί μέσω του δικτυακού αυτού τόπου ή μέσω άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παρέχεται πρόσβαση μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, ανεξαρτήτως του ενδεχομένου η εν λόγω απώλεια, το κόστος ή η ζημία να οφείλεται σε δική μας αμέλεια ή σε άλλη πράξη ή παράλειψή μας, ακόμα και εάν έχουμε ενημερωθεί ρητά σχετικά με το ενδεχόμενο της εν λόγω απώλειας ή ζημίας.

ΥΛΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Εκτός εάν ζητηθεί ρητά, δεν ζητούμε ούτε επιθυμούμε να λάβουμε τυχόν εμπιστευτικές, απόρρητες ή καλυπτόμενες από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πληροφορίες ή άλλο υλικό από εσάς μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου, μέσω κάποιας από τις υπηρεσίες του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Κάθε πληροφορία ή το υλικό που υποβάλλεται από εσάς και το οποίο δεν έχει ζητηθεί ρητά από εμάς θα θεωρείται ότι δεν είναι εμπιστευτικό, απόρρητο ή καλυπτόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια το υλικό ή οι πληροφορίες που αποφασίζεται να δημοσιεύσετε στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ιδέες, για δημιουργικές συλλήψεις ή για άλλο υλικό, ενδέχεται να αναδημοσιευθεί, αναπαραχθεί και χρησιμοποιηθεί από εμάς απεριόριστα για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού στο δημιουργό του. Δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που θα υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της αποκάλυψης του εν λόγω υλικού από εμάς, στο βαθμό που επιτρέπεται από την νομοθεσία. Η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει τυχόν δικαιώματα που ενδέχεται να έχετε βάσει των νόμων περί προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες σας, ή βάσει παρόμοιας νομοθεσίας προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου, στο βαθμό κατά τον οποίο δεν είναι δυνατό να εξαιρεθούν τα εν λόγω δικαιώματα.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Κατά τη διάρκεια της χρήσης του παρόντος Δικτυακού Τόπου από εσάς, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες σε εμάς (οι εν λόγω πληροφορίες θα καλούνται εφεξής “Πληροφορίες Χρήστη”). Οι πολιτικές μας συλλογής και χρήσης πληροφοριών, σε σχέση με τις εν λόγω Πληροφορίες Χρήστη, παρατίθενται στη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου του Δικτυακού Τόπου, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους Χρήσης μέσω παραπομπής. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια και το περιεχόμενο των Πληροφοριών Χρήστη. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε καταχώρησή σας σε χώρο Δημόσιας Συζήτησης, όπως η ηλεκτρονική μας κοινότητα ΔΕΝ μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί ως εμπιστευτική.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

Δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο, δεν επεξεργαζόμαστε, δεν παρακολουθούμε και δεν ευθυνόμαστε σε καμία περίπτωση για οποιουδήποτε είδους περιεχόμενο, καταχωρήσεις ή πληροφορίες που παρέχονται από τους δικτυακούς τόπους στους οποίους αποκτάτε πρόσβαση μέσω συνδέσεων από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο (”Δικτυακοί Τόποι Συνδέσεων”). Δεν επιτρέπεται η σύνδεση κανενός δικτυακού τόπου με τον παρόντα Δικτυακό Τόπο ή τις ιστοσελίδες του χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Εάν προχωρήσετε σε παράνομη χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου, οφείλετε να μας αποζημιώσετε για κάθε απώλεια, ζημία ή κόστος που θα προκύψει για εμάς λόγω τέτοιας παράνομης χρήσης εκ μέρους σας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ενδέχεται να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε οριστικά την πρόσβασή σας στον Δικτυακό Τόπο ή/και τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες στον Δικτυακό Τόπο, συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών, εάν θεωρήσουμε ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης ενδέχεται να καταργήσουμε ολόκληρο τον Δικτυακό Τόπο ή ενότητές του ή λειτουργίες του Δικτυακού Τόπου, οποιαδήποτε στιγμή, ιδίως για λόγους προστασίας δικής μας ή των χρηστών. Ακόμα, σας ενημερώνουμε ότι τεχνολογικά παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού της διεύθυνσής IP που σας αντιστοιχεί και, εάν απαιτηθεί, θα κάνουμε χρήση αυτής της δυνατότητας, σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι παραβιάζετε τους παρόντες Όρους Χρήσης για να προστατέψουμε το Δικτυακό μας Τόπο, εμάς και τους χρήστες αυτού.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, αλλά και των Όρων Χρήσης της Δικτυακής μας Κοινότητας καθώς και των Όρων Χρήσης και Πωλήσεων του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, εφόσον επιλέξετε να τα χρησιμοποιήσετε, αποτελούν την πλήρη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την polatidis.net σε σχέση με το αντικείμενό τους και υπερισχύουν κάθε άλλης και όλων των προηγούμενων υποσχέσεων, περιγραφών, συμφωνιών, δηλώσεων και συνεννοήσεων, οποιουδήποτε είδους, που έχουν υπάρξει μεταξύ μας. Στο βαθμό κατά τον οποίο διατίθεται λογισμικό μέσω του Δικτυακού Τόπου, το εν λόγω λογισμικό ενδέχεται να διέπεται από άδεια χρήσης η οποία διανέμεται ή συμπεριλαμβάνεται με το εν λόγω λογισμικό και συμφωνείτε ότι οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους Όρους Χρήσης των εν λόγω αδειών χρήσης. Η μη άσκηση ή επιβολή από την πλευρά μας οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης που απορρέει από τους Όρους Χρήσης ή προβλέπεται από τον νόμο δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Σε περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης κριθεί από αρμόδια δικαστική αρχή ότι είναι μη εκτελεστέα ή μη έγκυρη, τα μέρη συμφωνούν εν τούτοις ότι η δικαστική αρχή θα επιχειρήσει να εφαρμόσει τις προθέσεις των μερών, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στη διάταξη και ότι οι άλλες διατάξεις των Όρων Χρήσης θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο ακέραιο. Ενδέχεται να εκχωρήσουμε, να παραχωρήσουμε ή να μεταβιβάσουμε με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης σε τρίτους.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων και απαιτούμε οι επισκέπτες / χρήστες του Δικτυακού μας Τόπου να κάνουν το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι η εργασία σας έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση των πνευματικών σας δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας αποστείλετε εγγράφως λεπτομερή ενημέρωση στην διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της polatidis.net (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 21, τ.κ 57001, Θεσσαλονίκη).

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ο δικτυακός αυτός τόπος έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την polatidis.net που εδρεύει στην οδό Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 21, στην Θεσσαλονίκη. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και των λοιπών Όρων λειτουργίας των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας, καθώς και όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον παρόντα Δικτυακό Τόπο διέπονται από Ελληνικό Δίκαιο.

Η παραπάνω συμφωνία γίνεται με κάθε επιφύλαξη δικαιωμάτων μας.

Ευχαριστούμε.