|

Προσωπικά Δεδομένα

Πλέον έχετε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιείστε τον παρακάτω πίνακα ώστε να ζητήσετε πρόσβαση, διαγραφή και επεξεργασία.

Below, you can request for your personal data that's collected by this website sent to you in an e-mail.
Below, you can browse services which collects your personal data on this website. Check services you wish to be forgotten by. This will send a request to the website admin. You will be notified by e-mail once this is done."
WooCommerce
WooCommerce gathers data entered by users in shop orders
WP Comments
WordPress Comments are data entered by users in comments
WordPress Posts
WordPress posts author data
WP User Data
WordPress user data stored as user meta data in database
Below, you can send a request to have your data rectified by the website admin. Enter what you would like to be rectified. You will be notified by e-mail once this is done.
0

Your Cart